Multimediální materiály pro výuku kartografie

Členění kartografie tzv. klasické

Pod označením klasické členění kartografie je chápáno dělení kartografie na teoretickou a praktickou.

Jedná se o jedno z nejstarších rozdělení kartografie.

symbol Zvuková nahrávka popisuje tento způsob dělení.

klasické členění teoretická kartologie metakartografie kartografiecké metody výzkumu terminologie generalizace interpretace kartometrie morfometrie matematická historie critical praktická tvorba krp

Teoretická kartografie se prakticky člení pouze jediným způsobem. Na praktickou kartografii je však možné nahlížet z několika různých úhlů pohledů – podle použité technologie, podle obsahu a charakteru výsledného produktu apod. – viz následující způsoby dělení kartografie.

symbol Pokud jste pozorně četli učební text, jistě pro Vás nebude problém správně odpovědět na následující otázky.

symbol Čím se zabývá matematická kartografie?

symbol Jak se nazývá kartografická disciplína zabývající se tříděním map, výkladem mapové symboliky a kartografickou dokumentací?

symbol Čím se liší kartometrie od morfometrie?

PředchozíPředchozí NásledujícíNásledující
Typy členěníČlenění podle technologií
xhtml   css