Multimediální materiály pro výuku kartografie

Historická kartografie

symbol Historická kartografie symbol zkoumá historicko-geografické podklady a ty pak prezentuje v podobě mapy, dále pak připravuje nová vydání starších kartografických produktů. Jejími produkty jsou historické mapy (nové tematické mapy zachycující historické události).

Někdy bývá tímto názvem označována i Historie kartografie, což ovšem není zcela správně. Rozdíl mezi historickou kartografií a historií kartografie je zřejmý z definic jednotlivých odvětví.

mapa
Zobrazení I. světové války
zdroj: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/1201-prvni-polovina-20-stoleti-prvni-svetova-valka.php
Předchozízpět
Tematická kartografie
xhtml   css