Multimediální materiály pro výuku kartografie

Tematická kartografie

Tematická kartografie = specifický obsah kartografických děl.

symbol Tematická kartografie symbol je dílčí oblast kartografie, která se zabývá studiem metod znázorňování tematického obsahu a zpracováním tematických map. [Čapek 1992]

Produkty tematické kartografie tvoří spolu s mapami obecně zeměpisnými a topografickými základ kartografické produkce. Tematické mapy prezentují netopografické jevy a objekty, tj. takové, které nelze v realitě zpravidla jednoznačně lokalizovat a určit pomocí geodetických metod, na topografickém podkladu. Možnost použití tematických map je téměř neomezená. Kartografie se proto nejčastěji dostává do styku s ostatními vědními obory právě prostřednictvím tematické kartografie.

Tematická kartografie používá pro vyjadřování speciálních potřeb specifických forem jazyka mapy. Výrazové prostředky mají často původ ve statistické grafice, vyznačují vysokým stupněm abstrakce a geometrické schematičnosti. Nedošlo zde ke standardizaci vyjadřovacích prostředků, jako je tomu v některých případech u kartografie topografické, a tak má autor volnější „ruce“ při tvorbě tematických kartografických děl. Zpracovateli obsahu tematických map nebývají vždy geodetové a kartografové, ale i geografové, statistici a oboroví specialisté nejrůznějších profesí.

Podle tematického obsahu rozlišujeme kartografii dále na:

tematicka geologicka městská obyvatelstva historicka silniční železnicní námořní letecká meteorologická ekonomická další

symbol Několik úryvků převzato z [Veverka 2004].

Předchozí zpět
Členění podle typu a obsahu kartografických děl
xhtml   css