Multimediální materiály pro výuku kartografie

Rejstřík

H

  • hydrologie – zabývá se hydrosférou Země (povrchovým i podpovrchovým vodstvem, ledem i atmosférickou vodou).
  • Historie (Dějiny) kartografie - se zabývá studiem starých map a vývojem kartografie.
  • Historická kartografie - je součástí tematické kartografie, jejími produkty jsou nové mapy s  historickou tematikou.
  • Hypermapa - specifický způsob užití multimédií spolu s GIS. Hypermapa byla popsána jako interaktivní digitalizovaná multimediální mapa, která uživatelům umožňovala zvětšování a zmenšování (dále jen zoom) a nalézt cíle za pomoci tzv. rejstříkové služby . Přístup ke geografickým informacím byl umožněn na základě souřadnicově-orientovaného přístupu. Při kliknutí na bod nebo oblast se zobrazily všechny informace vztažené k tomuto bodu. Většinou se nejednalo o mapy samotné, jako spíše o „hyperatlasy“.
Předchozízpět
Rejstřík
xhtml   css