Multimediální materiály pro výuku kartografie

České internetové zdroje

České zdroje byly, i přes průbojné cizojazyčné informace, nepostradatelnou podporou při tvorbě těchto materiálů.

[Kaplan 2005] KAPLAN V.; KONEČNÝ M. KEPRTOVÁ K. et al. Kartografie a geoinformatika - multimediální učebnice. [online] Geografický ústav PřF MU Brno. 2005. Poslední revize: 6.2.2007 [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.georg.muni.cz/ucebnice/kartografie/.

[Drápela 2005] DRÁPELA M. et al. Dějiny kartografie - multimediální učebnice. [online] Geografický ústav PřF MU Brno. Poslední revize: prosinec 2005. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/.

[Baranová 2003] BARANOVÁ M. Multimediální texty pro výuku matematické kartografie. [online] Diplomová práce, ZČU Plzeň, 2003. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/mk2/multimedialni_texty/index_soubory/index.html.

[Šmída 2008] ŠMÍDA, Jiří. Webová kartografie.. [online] E-learning katedry geografie. Katedra geografie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci. 2008. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://moodle.kge.tul.cz/course/view.php?id=176.

[Čerba 2007] ČERBA, Otakar. Úvod do kartografie. [online] Slidy z přednášek TKa. FaV ZČU Plzeň. Poslední úpravy: 12. 10. 2009. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/Slides/uvod_do_kartografie.pdf

[Jedlička 2007] JEDLIČKA, Karel. Úvod do geografických informačních systémů. [online] Učební text. ZČU Plzeň. 2007. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/ugi/elearning/index1.htm .

[Richter 2006] RICHTER, Rudolf. Úvod do GIS II - lekce 11. [online] Podklady k přednáškám. Masarykova univerzita Brno. 2006. Dostupné z WWW: www.fi.muni.cz/usr/richter/lekce/u11.pdf

[Baranová 2008] BARANOVÁ, Magdalena. Kartografická polygrafie a reprodukce - učební texty. [online] ZČU Plzeň. 2008. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://home.zcu.cz/~baranov/SPS_Kartografie/KRP.pdf.

[Maršíková 2009] MARŠÍKOVÁ, Magdalena. Přednáška 5 - Kartografická tvorba. [online] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská, Katedra krajinného managementu, Sekce pozemkových úprav. České Budějovice. 2009. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kpu/vyuka/sylaby/kartografie.htm.

[Čerba 2006] ČERBA, Otakar. SVG v kartografii. Geoinformatics FCE CTU 2006. [online] Praha. 2006. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/SVG_v_kartografii.

[Černý 2003] ČERNÝ. Datové fondy v České republice. [online] Sememestrální práce TKA. ZČU Plzeň. 2003. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/autori.html

[Hesova 2006] HESOVÁ, Michaela. Mezinárodní kartografická asociace. [online] Sememestrální práce TKA. ZČU Plzeň. 2006. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/autori.html

[Králová 2006] KRÁLOVÁ, Tereza. Terminologie v kartografii. [online] Sememestrální práce TKA. ZČU Plzeň. 2006. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/autori.html

[Kesl 2001] KESL, Martin. Kartometrie. [online] Sememestrální práce TKA. ZČU Plzeň. 2001. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/autori.html

[Mildorf 2001] MILDORF, Tomáš. Morfometrie. [online] Sememestrální práce TKA. ZČU Plzeň. 2001. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/autori.html

[Řehák 2006] ŘEHÁK, Tomáš. analogové a digitální mapy. [online] Sememestrální práce TKA. ZČU Plzeň, 2006. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/autori.html

[Sýkorová 2006] SÝKOROVÁ, Jana. Životopisy významných československých kartografů. [online] Sememestrální práce TKA. ZČU Plzeň. 2006. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/autori.html

[Šilhavý 2006] ŠILHAVÝ, Jakub. Využití grafických formátů pro zobrazování map na PDA. [online] Sememestrální práce TKA. ZČU Plzeň. 2006. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.gis.zcu.cz/studium/tka/autori.html

[Částková 2006] ČÁSTKOVÁ, Jana. Doc.RNDr. Milan Konečný. CSc.. [offline] Semestrální práce TKA. ZČU Plzeň. 2006.

[Částková 2006] ČÁSTKOVÁ, Jana. Matematický model třídy jednoduchých zobrazení. [online] Bakalářská práce, ZČU Plzeň. 2006. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://gis.zcu.cz/studium/dp/2006/Castkova__Matematicky_model_tridy_jednoduchych_zobrazeni__BP.pdf.

[Staněk 2009] STAŇEK, Martin. Záznam popisu cest nevidomým. [online] Bakalářská práce. Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Praha. 2009. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: https://dip.felk.cvut.cz/browse/pdfcache/stanem3_2009bach.pdf

[Doležal 2005] DOLEŽAL, Jan. Datové formáty pro prezentaci map na webu. [online] Diplomová práce. Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Praha. 2005. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://geo2.fsv.cvut.cz/~soukup/dip/dolezel/diplomka.pdf

[Jiroušek 2006] JIROUŠEK, Karel. Kartografická informatika - Okruhy ke státnici. [online] Stránky studentů kartografie a geoinformatiky. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2006. [cit. 2010- 04-10] Dostupné z WWW: http://kgi.wz.cz/GIS/Informatika.doc.

[Petr 2006] PETR, Jan. Kartografie - Okruhy ke státnici. [online] Stránky studentů kartografie a geoinformatiky. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2006. [cit. 2010- 04-10] Dostupné z WWW: http://kgi.wz.cz/KaRT/Kartografie.pdf.

[Klečková 2001] KLEČKOVÁ, Kateřina. Historický vývoj českých školních zeměpisných atlasů. In Sborník 14. kartografické konference. [online] Plzeň. 2001. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2001/sbornik/.

[Zimová 2001] ZIMOVÁ, Růžena. Projekt „Globální mapa“ a související mezinárodní iniciativy. In Sborník 14. kartografické konference. [online] Plzeň. 2001. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2001/sbornik/.

[Dušek 2001] DUŠEK, Radek. Prostorová představivost v kartografii. In Sborník 14. kartografická konference. [online] Plzeň. 2001. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2001/sbornik/.

[Skála 2001] SKÁLA, Petr. Mapy kolem nás. In Sborník 14. kartografická konference. [online] Plzeň. 2001. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2001/sbornik/.

[Čechurová 2007] VEVERKA, B.ČECHUROVÁ, M. Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnění v geografii. In Sborník konference Metody geografického výzkumu. [online] Katedra geografie ZČU v Plzni: Plzeň. 2007. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://projekty.geolab.cz/gacr/b/files/veverka_cechurova_x_07.pdf.

[Arcdata 2010] Konference GIS ESRI v ČR. Arcdata Praha. [online] Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.arcdata.cz/akce/konference-gis-esri/.

[czwiki 2010] Wikipedia, otevřená encyklopedie. [online] Česká verze. [cit. 2010-04-10] Dostupná z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%aD_strana.

[VUGTK 2010] Terminologická komise ČÚZK. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí. [online] VÚGTK, 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.vugtk.cz/slovnik/obor_K_kartografie.

[Karas 2008] KARAS, Zdeněk. Souhrnný přehled rozhodujících odborných úkolů a úkolů vědecko-technického rozvoje v devadesátileté historii geografické služby. [online] Vojenský geografický obzor, sborník Geografické služby armády České republiky. 2008. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.531prps.army.cz/images/id_7001_8000/7162/VGO_2008_1.pdf

[Mikšovský 2006] MIKŠOVSKÝ, Miroslav. Historie Kartografické společnosti České Republiky a její perspektivy. [online] GEOS. 2006. [cit. 2010- 04-10] Dostupné z WWW: http://www.vugtk.cz/odis/sborniky/jine/geos06/paper/09_miksovsky_m/paper/09_miksovsky_m.pdf.

[Zeměměřič 2010] Zeměměřič et al. Kdo je kdo - osobnosti oboru. [online] Zeměměřič. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.zememeric.cz/osobnosti/.

[Geolog.Sl. 2010] Česká geologická služba.[online] Oficiální webové stránky České geologické služby. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.geology.cz/extranet

[KSČR 2010] JANATA, Tomáš. Kartografická společnost ČR. [online] Oficiální webové stránky organizace. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.czechmaps.cz/

[ČSGK 2010] BUREŠ, Jiří. Česká společnost geodetů a kartografů. [online] Oficiální webové stránky organizace. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://csgk.fce.vutbr.cz/

[ČAGI 2010] KURANDA, Jan. Česká asociace pro geoinformace. [online] Oficiální webové stránky organizace. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.cagi.cz/

[ČGS 2010] PERLÍN, Radim. Česká geografická společnost. [online] Oficiální webové stránky organizace. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW:http://geography.cz/

[KGK 2010] KRAFT, Martin. Komora geodetů a kartografů. [online] Oficiální webové stránky organizace. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.kgk.cz/

[SFDP 2010] PREISLER, Jiří. Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum.[online] Oficiální webové stránky organizace. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.sfdp.upol.cz/

[ČUZK 2010] Český úřad zeměměřický a katastrální. [online] Oficiální webové stránky úřadu. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.cuzk.cz/

[VUGTK 2008] Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. . [online] Oficiální webové stránky ústavu. Zdiby. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.vugtk.cz/

[VGHMÚř 2010] Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. [online] Oficiální webové stránky úřadu. Dobruška. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.geoservice.army.cz/htm/s_urad_1_pu.html

[GeoSl AČR 2010] Geografická služba AČR. [online] Oficiální webové stránky Geografické služby AČR. Praha. 2010. [cit. 2010-04-10] Dostupné z WWW: http://www.geoservice.army.cz/htm/geosl.html">

PředchozíPředchozí
Literatura a internetové zdroje
xhtml   css